Projecten en diensten

De Beleverij

‘De Beleverij’ wil het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw vergroten. Zestien ondernemers engageren zich voor dit lerend netwerk. Door kennis en ervaringen te delen komen ze stapsgewijs tot een nieuw agro-toeristisch product op hun bedrijf. De groep is divers: jong en oud, vrouwen en mannen, reeds opgebouwde ervaring of verkennend, van kalfsveebedrijf tot biologisch CSA bedrijf. Dit project is een partnerschap van RURANT, Innovatiesteunpunt en Boerenbond.

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

Downloads

De Beleverij - Wat vonden de deelnemers ervan?

De Beleverij is een plattelandsproject van RURANT en Innovatiesteunpunt in samenwerking met Boerenbond met financiële steun vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland. 

logo eu
VLM logo
logo ISP
Boerenbond

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.