Projecten en diensten

pg 3 LVS Balen 1

RURANT heeft de gemeente Balen begeleid bij het uitwerken van een lokale voedselstrategie, vertrekkend vanuit het kader dat toerisme biedt en dat meteen ook aanknopingspunten gaf voor het stimuleren van lokale economie.

Een voedselstrategie is een proces waarbij wordt nagedacht over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en wat er kan gedaan worden om die verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en –consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen.

Samen met de mensen van de toeristische dienst werd een inventaris van producten en producenten opgemaakt. Tijdens 2 ondernemersbijeenkomsten werd de basis gelegd voor een ondernemersnetwerk en kwamen vele nieuwe ideeën tot leven. 

Expertise: Lokale producten

Downloads

Lokale voedselstrategie Balen is een project van RURANT in opdracht van gemeente Balen. 

Balen logo

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.