Projecten en diensten

pg 4 WADDISDA

Dit project staat in het teken van verkeersveiligheid en draagvlak voor landbouwareaal op de weg. De ambitie is om een breed publiek in de Noorderkempen te informeren over het gebruik van landbouwwerktuigen via laagdrempelige communicatiedragers zoals bv. een sensibiliseringscampagne op bussen van De Lijn. Verhoogde kennis leidt tot een verhoogd draagvlak en minder negatieve reacties.

Expertise: Draagvlak land- en tuinbouw

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.