Wie zijn we

RURANT vzw - platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

De organisatie verbindt 11 partners: het Antwerpse provinciebestuur, Landelijke Gilden, Toerisme Provincie Antwerpen, de provinciale landbouwkamer, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), vzw Kempens Landschap, Plattelandsklassen vzw en de scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee (KoGeKa).

Samen zetten die zich in voor het behoud en de versterking van het platteland in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt voornamelijk door het stimuleren van rurale gebiedsontwikkeling en het ondersteunen van nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap.
RURANT organiseert daartoe onder meer het jaarlijkse plattelandsevenement PROMinANT, zet sterk in op hoeve- en streekproducten, ontwikkelde het streekmerk Pure Kempen, verbindt de stad Mechelen met het omliggende platteland en begeleidt de LEADER-werking in de provincie Antwerpen. Dit gebeurt meestal in een publiek-privaat samenwerkingsverband, gebruik makend van Europese, Vlaamse en provinciale subsidies via concrete projecten

-------------------------

DAGELIJKS BESTUUR

Dhr. Peter Bellens - voorzitter
Dhr. Ludo Pluym - ondervoorzitter
Dhr. Wim Ceulemans - secretaris
Dhr. Maarten Puls - secretaris


PERSONEEL

WIM POELMANS
coördinator
wim.poelmans@rurant.be

GREET AERNOUTS
medewerker - coördinator streekgebonden producten
greet.aernouts@rurant.be

LAURA VAN SELM
medewerker - coördinator streekprojecten
laura.vanselm@rurant.be

KRISTIEN VANLOMMEL
Coördinator LEADER Kempen Zuid - LEADER Kempen Oost
kristien.vanlommel@rurant.be

MIEL GILIS
Coördinator Leader MarkAante Kempen+
miel.gilis@rurant.be

JULIEN VAN OOSTERWIJCK
administratief medewerker
julien.vanoosterwijck@rurant.be