VLM

Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte. Op vraag van en met anderen zoekt de VLM een kwaliteitsvolle inrichting die past bij de eigenheid van het gebied en aansluit bij de wensen van de partners en de lokale betrokkenen. Daarnaast geeft zij mee gestalte aan het plattelandsbeleid in Vlaanderen, waarin ze haar expertise inbrengt en ondersteunend optreedt. De VLM draagt ook bij tot het halen van de milieubeleidsdoelstellingen van de nitraatrichtlijn door de landbouwers via actieve begeleiding aan te zetten tot een duurzame landbouw en door toe te zien op de correcte naleving van de mestwetgeving. Via beheerovereenkomsten stimuleert de VLM de grondgebruikers tot een duurzaam beheer van de open ruimte.

Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Antwerpen
Cardijnlaan 1, 2200 Herentals

T (014) 25 83 00
F (014) 25 83 99

info@vlm.be
www.vlm.be


419.jpg