TPA

Toerisme Provincie Antwerpen vzw

Toerisme Provincie Antwerpen wil iedereen - Belg en buitenlander - warm maken voor een bezoek aan de provincie en in het bijzonder aan de groene regio’s Antwerpse Kempen en Scheldeland. TPA voert promotiecampagnes in binnen- en buitenland, is aanwezig op toeristische publieks- en vakbeurzen, onderhoudt nauwe contacten met allerlei media en communiceert via o.m. publicaties en websites. De afdeling Beleid en Ontwikkeling volgt de evolutie van het toerisme op de voet, verzamelt cijfermateriaal, verleent advies en is nauw betrokken bij allerlei planningsprocessen en projecten. Zij zorgt ook voor de uitbouw en het onderhoud van het netwerk van fietsroutes evenals van andere types van toeristisch-recreatieve routes.
De twee antennediensten van Toerisme Provincie Antwerpen in Turnhout en Mechelen ontwikkelen en bevorderen het toerisme in en naar de Antwerpse Kempen en Scheldeland. TPA werkt samen met heel wat diensten en instellingen, zowel in de particuliere als in de openbare sector.

Toerisme Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 16, 2018 Antwerpen

T (03) 240 63 73
F (03) 240 63 83

info@tpa.be
www.tpa.be

506.jpg