Plattelandsklassen

Plattelandsklassen vzw

Reeds sinds 1985 organiseren de Landelijke Gilden plattelandsklassen, een variant op bos- en zeeklassen. Vanuit deze historische basisactiviteit richtten de Landelijke Gilden in 1987 Plattelandsklassen vzw op. De opdracht is duidelijk: jongeren in contact brengen met het Vlaamse platteland. En dit vanuit een integrale benadering, waarbij land- en tuinbouw een hoofdrol opeist, naast landschap en natuur, geschiedenis, bewoning, enz.
Meer dan 400 vrijwillige medewerkers en enkele professionele krachten geven vandaag vorm aan deze opdracht door het organiseren van eigen activiteiten, het aanmaken van allerhande didactische materialen en het ondersteunen van derden. Dit gebeurt steeds op een ervaringsgerichte, educatieve manier, waarbij ‘beleven’ centraal staat. Jongeren horen, voelen, ruiken, zien en smaken het platteland.
Plattelandsklassen vzw is erkend door de Vlaamse overheid als Centrum voor Landbouweducatie.

Plattelandsklassen vzw
Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins

T (09) 379 74 77
F (09) 379 74 78

info@plattelandsklassen.be
www.plattelandsklassen.be

502.jpg