Kogeka

Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee vzw

Kogeka staat voor ‘katholiek onderwijs Geel – Kasterlee’. Deze scholengemeenschap bundelt alle secundaire scholen van het katholiek onderwijs in Geel en Kasterlee.
Het gaat hierbij om de volgende 6 scholen:
Sancta Maria Instituut in Kasterlee (ASO-TSO-BSO);
Sint-Dimpnacollege, Gasthuisstraat, Geel, ASO;
Sint-Maria-instituut, Pas,Geel, TSO-BSO voor de studiegebieden handel, voeding-verzorging;
Sint-Jozef-instituut, Technische Schoolstraat, Geel, TSO-BSO voor de studiegebieden nijverheid en voeding en het centrum voor deeltijds onderwijs;
’t Peperstraatje, Geel, 1° graad TSO-BSO nijverheid en voeding;
Sint-Aloysiusinstituut, Kollegestraat, Geel, 1° graad ASO-TSO-BSO en studiegebied land- en tuinbouw.
De scholengemeenschap telt in totaal ongeveer 4400 leerlingen. In het studiegebied land- en tuinbouw zitten momenteel ongeveer 500 leerlingen. Hiervan zitten er ongeveer 370 in de studierichtingen dierenzorg (BSO) en dierenzorgtechnieken (TSO). Deze twee studierichtingen kennen een enorme groei. De 130 anderen zijn verdeeld over de studierichtingen biotechnische wetenschappen (TSO), landbouwtechnieken (TSO) en landbouw (BSO).
Uiteraard is voor dit studiegebied de samenwerking met de vzw RURANT zeer belangrijk. De praktijklessen op de hooibeekhoeve voor de leerlingen van TSO en BSO landbouw, de samenwerking voor prominant, PAK+, … zijn hiervan enkele voorbeelden.

Kogeka
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

T (014) 57 85 64

kogeka@kogeka.be
www.kogeka.be

512.jpg