Centrale Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom op het platteland

Als gezinsbeweging voor de plattelandsbewoners bereiken de Landelijke Gilden meer dan 68 000 aangesloten gezinnen verpreid over 928 lokale afdelingen. Samen bouwen zij aan een leefbaar platteland in al zijn aspecten. Dit uit zich o.a. in honderden interessante en plezante activiteiten, met een warm hart voor het platteland.
Landelijke Gilden, meer dan de moeite om even kennis te maken...
De Landelijke Gilden brengen bewoners en sympathisanten van het platteland samen.

Wie in zijn vrije tijd het Vlaamse platteland actief wil verkennen, kan bij ons terecht. Enkele van onze activiteiten* zijn: wandel- en fietstochten, koken met streekeigen producten, droppings, bedrijfsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven, lesavonden over het onderhoud van de siertuin en dagreizen. Dit alles in een ontspannende sfeer met veel tijd voor ontmoeting tussen de deelnemers. De landelijke gilden komen ook op voor de leefbaarheid van dorp en platteland. Enkele van de thema’s* die we opvolgen: de dorpsschool, het plaatselijk openbaar vervoer, waterzuivering, de bescherming van de open ruimte, de nabijheid van zorgdiensten en de kwaliteit van bestuur.

Als je lid* wordt van de Landelijke Gilden, genieten alle bij jouw inwonende gezinsleden meteen mee voor hetzelfde geld. Op veel activiteiten zijn jong en oud welkom en voelt iedereen zich meteen thuis, zoals bijv. een heksentocht, een spel zonder grenzen of kinderfeest.

Landelijke Gilden v.z.w.
Diestsevest 40
3000 Leuven

T (016) 28 60 23
F (016) 28 60 29

www.landelijkegilden.be
landelijkegilden@landelijkegilden.be

505.jpg