Home

RURANT start een lerend netwerk ´De Beleverij´ voor boer(in)en met een plan.

Uit onderzoek blijkt dat er een enorm groeipotentieel is voor plattelandsrecreatie.
Een zoektocht in het maïsdoolhof, een picknick in het weiland, zelf groenten plukken, meehelpen bij het dieren verzorgen of een pop-up restaurant tussen de koeien.
Het zijn één voor één publiekstrekkers die ervoor zorgen dat bezoekers meer tijd doorbrengen op de boerderij.
Veel boeren voelen deze trend ook aan en zijn vragende partij om een agrorecreatief aanbod op te starten op hun bedrijf.

Bent u een ondernemende boer(in) die een belevingsluik op het bedrijf wil uitbouwen?
Maak dan je ambities kenbaar aan Laura Van Selm, coördinator streekprojecten.

Meer informatie en het persbericht vind je hier .

--------------------

RURANT presenteert ...

jaarverslag 2015
2015 was een belangrijk jaar voor het platteland met de start van LEADER en heel wat uitdagende projecten die werden opgestart.
Het verslag van onze werking stopten we in een nieuw kleedje en vind je hier.

DORPenBOUWers en Openruimtemakers
zijn nieuwe brochures voor lokale overheden met het beknopte relaas van 2 trajecten die RURANT heeft afgelegd in Meerle en Mol, aangevuld met concrete tips.
Laat u inspireren om de stap te zetten naar een haalbaar dorpsbestemmingsplan of een burgerparticipatiegroep voor open ruimte in dorp, gehucht of wijk.

De brochures vind je hier.

Weet dat RURANT klaar staat met advies wanneer je in je eigen stad of gemeente aan de slag wilt gaan
en dat je op verzoek tijdens het hele traject begeleiden kan vragen aan ons.

--------------------

Samen werken aan het Antwerpse platteland

Heb jij een innovatief idee voor het platteland?
Raadpleeg de subsidiewijzer van de provincie Antwerpen en klik hier voor meer informatie

--------------------